Näin valmistaudut hyvin onnettomuuden varalta

Onnettomuustilanteiden ajattelu on monien mielestä ahdistavaa, mutta koskaan ei tiedä, milloin voi joutua auttajan tai autettavan rooliin onnettomuustilanteeseen. Hyvin moni haluaa työntää kaikki turvallisuuteen, pelastamiseen ja auttamiseen liittyvät asiat pelastusalan ammattilaisille. On kuitenkin ymmärrettävä, että joskus tulee eteen tilanteita, joissa on toimittava itse.

Suurin osa kaikista onnettomuuksista on ehkäistävissä monin keinoin. Etenkin omassa kotiympäristössä tapahtuviin onnettomuuksiin, vaaditaan reagointikykyä ja valmistautumista. Tutkimusten mukaan suomalaiset loukkaantuvat ja kuolevat tapaturmaisesti eniten kotiympäristössään ja vapaa-ajanviettotilanteissa. Suomalaisia varten onkin räätälöity oma turvaopas, johon kannattaa kaikkien tutustua.

Onnettomuuksien ehkäisy on tärkeää iästä riippumatta

Turvallisuuden ylläpitäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Jokaisella ihmisellä on iästään riippumatta toimia joka tilanteessa turvallisesti, vaarantamatta muita. Kaikkien tulee myös osata varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta.

Kodissa on hyvä pitää ajan tasalla lääkekaappi, säilyttää helposti löydettävissä paikoissa jauhesammutin sekä sammutuspeitteitä, tarkistaa säännöllisesti kaikkien palovaroittimien toiminta sekä kirjata kaikkien näkyville myrkytyskeskuksen puhelinnumero. Lapset oppivat turvallisuusasioita aikuisilta, joten mieti miten toimit kotona ja muualla.

Turvallisuustyötä tehdään kaikkien erilaisten tahojen kesken, jotta ihmisten tietoisuutta turvallisuusasioista voidaan ylläpitää ja lisätä. Jo esikouluikäiset lapset oppivat hätänumeron 112 päiväkodissa, koska heille opetetaan siellä asioita turvallisuudesta, he käyvät paloasemalla ja saavat poliiseja vierailulle päiväkodille sekä muun muassa tutustuvat ensiapulaukkuun ja sen tarvikkeisiin. Katso ensiaputarvike tuotteet.