Verkkovinkkejä oman yrityksen perustamiseen

Netti on pullollaan vinkkejä oman yrityksen perustamiseen. Mistä on syytä aloittaa? Millaista pääomaa tarvitaan? Saako yrityksen perustamiseen tukea ja kuka ylipäätään voi perustaa yrityksen? Yhdistimme vinkeistä tärkeimmät.business online

Yrityksen perustamisen A, B ja C

Yrityksen perustamisen ensimmäinen askel kehittää toimiva liikeidea ja pohtia seuraavia seikkoja:

  • Kenelle suunnittelet ja tarjoat tuotteitasi?
  • Missä tuotteet valmistetaan tai tarjottavat palvelut ideoidaan?
  • Miten yrityksesi liikeidea eroaa muista, jo olemassa olevista kilpailijoista?

On hyvä ottaa huomioon, että jo useilla aloilla on enemmän tarjontaa, kuin kysyntää. Perustaessasi yrityksen on siis jo heti alussa syytä miettiä, mitä uutta sinun tuotteesi tai palvelusi voivat tarjota markkinoille. Tarjonnastasi on löydyttävä jotain sellaista, mitä muualta ei vielä saa. Muuten yrityksesi on mahdotonta kilpailla markkinoilla, joilla kilpailua on kovasti jo valmiiksi.Esimerkiksi Tiimaus.com listaa useita hyviä sivustoja yrityksille, joihin kannattaa tutustua jo ennen yrityksen perustamista. Sivustoilta löytyvät tiedot auttavat yrityksen perustamisessa ja tuovat esille monipuolisesti asioita, joita tulevan yrittäjän kannattaa huomioida toiminnassaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on selventää sekä itsellesi että muille, että yrityksesi on kykenevä tekemään voittoa. Hyvin määritelty liikeidea toimii pohjana toimintasuunnitelmalle, joka vaatii tarkkaa taustatutkimustyötä.Toimintasuunnitelmassa listataan tulevan yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat (eli nk. SWOT-analyysi). Analyysia tehdessä on tärkeää olla rehellinen ja käytännönläheinen, jotta voit muodostaa realistisen käsityksen siitä, millaiset ovat yrityksesi mahdollisuudet onnistua nykyisessä markkinatilanteessa. Liiketoimintasuunnitelmassa on myös hyvä ottaa huomioon se, millainen olet itse yrittäjänä.Toimintasuunnitelmaan olennaisena osana kuuluu myös yritysmuodon päättäminen. Yritysmuodon valinta riippuu siitä, millainen on yrityksesi toiminnan luonne. Tärkeässä roolissa ovat myös pääoman tarve sekä yrityksen perustajien lukumäärä. Luotettavaa lisätietoa yritysmuodon valinnasta saa muun muassa Suomen Yrittäjien verkkosivustolta.Yritystä perustettaessa on tärkeää miettiä yritykselle nimi, joka kuvastaa hyvin sen toimintaa. Myös rahoitus sekä tarvittavat luvat ovat asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Perustamisilmoitus on yrityksen perustamisen virallisin vaihe. Perustamisilmoitus tehdään perustamislomakkeella yritys- ja yhteistietojärjestelmään, jonka kautta voidaan ilmoittautua myös kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin ja muihin tarvittaviin virallisiin listauksiin.